نمونه کارهای پتینه کاری و طراحی مینیاتور روی سقف و دیوار

photo_2016-12-28_16-04-27photo_2016-12-28_16-03-11

photo_2016-12-28_16-04-48photo_2016-12-28_16-06-39

%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%a2%d8%b0%d8%b1-09120573169photo_2016-12-28_16-05-07photo_2016-12-28_16-06-19

photo_2016-12-28_16-05-48photo_2016-12-28_16-02-52%d9%be%d9%84%d9%87

%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%a2%d8%b0%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%a2%d8%b0%d8%b1%d9%87

%d8%b3%d9%85%d9%86%d8%af%d8%b1%db%8c

photo_2016-12-28_16-03-01photo_2016-12-28_16-03-06photo_2016-12-28_16-04-22

photo_2016-12-28_16-04-27photo_2016-12-28_16-04-36

نقاشی ساختمان محمدی آذر با کادری مجرب و ماهر در خدمت شما عزیزان است