کاغذ دیواری

کاغذ دیواری نوعی ماده اولیه جهت پوشاندن و تزئین کردن دیوارهای داخل ساختمان ها ی مسکونی، تجاری و سایر ساختمان ها است و یکی از وجوه مهم دکوراسیون داخلی محصوب می شود. طرح های مورد استفاده در کاغذ دیواری ها به ۳ صورت می باشد که در زیر آنها را معرف یمی کنیم.

  1. طرح هایی که مانند یک نقاشی دارای تصویر مشخصی هستند.
  2. طرح های تحت عنوان Wall Stickers یا کاغذ خود چسبان و یا چسبانک دیواری.
  3. طرح هایی که از بافت های گرافیکی( نقش های کوچکی که تکرار می شوند) به وجود می آید.